Online Casino NO Turnover Bonus ₱8000 Lucky Draw

Free Bonus Weekly ₱500, New Members Only

2022/09/06
Free Bonus Weekly ₱500, New Members Only
Content Guide

Paano Kumuha ng Mga Bagong Miyembro Makakuha ng Libreng Bonus Linggu-linggo na ₱500

Oras ng Kaganapan:Magsisimula sa 12:00 pm (PST) ika-5 ng Setyembre, 2022

Ang Mga Bagong Miyembro ng EsballPH HaloWin Tagalog na Nagrehistro, Sa loob ng 4 na Linggo at nag deposito Isang beses sa isang Linggo.

New Members Only Get Free Bonus Weekly

*( Ang isang deposito ay maaari lamang I-apply sa isang promosyon. Ang deposito para sa iba pang mga promosyon ay kinakalkula nang hiwalay. Halimbawa: First Deposit Bonus, Happy Pay Day Bonus)

Ang bonus ay magagamit upang mangolekta pagkatapos ng 18:00(PST) sa susunod na Miyerkules.

  • Ang lingguhang pagkalkula ng Bagong Register Bonus ay mula 12:00 pm sa Lunes hanggang 12:00 pm sa susunod na Lunes.
  • Anumang ilegal na pag-uugali sa pagtaya o risk-free na pag taya ay aalisin sa serbisyo at madidisqualify sa pagtanggap ng bonus.
  • Inilalaan ng EsballPH HaloWin Tagalog ang karapatang ipatupad, itama, ipaliwanag, at wakasan ang aktibidad na ito.
  • Ang promotion na ito ay available lamang sa kaparehang miyembro, kaparehang computer, kaparehang address at IP address
  • Ano mang Iligal na pag taya o risk-free bets ay mag sasanhi ng pagka-diskwalipika sa mananalo sa event na ito.
  • Ang sino mang Player na bukas ng Maramihan o Pandarayang Account ay madidis-kwalipika sa promotion. Ang mga natitirang balanse ay ma fo-forfeit, at ang account ay ifo-frozen.
  • Ang EsballPH HaloWin Tagalog ay nag reserve ng karapatan para mag patupad, mag-tama, mag-paliwanag, at mag terminate ng aktibidad na ito.

Hot Events

Share Facebook Facebook
Share Telegram Telegram
Share Twitter Twitter
Share Pinterest Pinterest